NT brieven bloemlezing II & Pinksteren

NT brieven bloemlezing II & Pinksteren

We lezen over de wapens waarmee christenen zich moeten verdedigen tegen de kwade machten, over hoe we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn in woorden én in daden, over hoe de heilige Geest voor ons bidt en over de liefde die van God komt.

Programma’s in deze serie

Net als soldaten

zondag 23 februari 2025
Efeziërs 6:14 – 6:17

Een voorbeeld voor iedereen

zondag 2 maart 2025
1 Timoteüs 4:11 – 4:16

de heilige Geest bidt voor ons

zondag 8 juni 2025
Romeinen 8:26 – 8:28