Net als soldaten
zondag 23 februari 2025 week 9

Net als soldaten

Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de brieven die in het Nieuwe Testament staan. We lezen over de wapens waarmee christenen zich moeten verdedigen tegen de kwade machten, over hoe we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn in woorden én in daden, en over de liefde die van God komt.

Op deze zondag staat Efeziërs 6:14-17 centraal: de gelovigen moeten Gods wapens gebruiken om zichzelf te verdedigen.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma zondag 23 februari

Net als soldaten

Op deze zondag staat Efeziërs 6:14-17 centraal: de gelovigen moeten Gods wapens gebruiken om zichzelf te verdedigen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het geloof dat je beschermt als een schild.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het vertrouwen op Gods redding, die je beschermt als een helm.

Complete serie: NT brieven bloemlezing II & Pinksteren

We lezen over de wapens waarmee christenen zich moeten verdedigen tegen de kwade machten, over hoe we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn in woorden én in daden, over hoe de heilige Geest voor ons bidt en over de liefde die van God komt.