Mozes in Egypte

Mozes in Egypte

In deze serie lezen we in vier zondagen het verhaal van Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. We sluiten het blok af met een psalm.

Begeleidende brief voor predikanten

Begeleidende brief voor ouders

Programma’s in deze serie

Mozes wordt geboren

zondag 29 januari 2023
Exodus 2:1 – 2:10

God vertelt zijn naam aan Mozes

zondag 5 februari 2023
Exodus 3:1 – 3:15

De tien straffen

zondag 12 februari 2023
Exodus 10:1 – 10:20

Het volk gaat veilig door de zee

zondag 19 februari 2023
Exodus 14:15 – 14:35

God is koning

zondag 22 mei 2022
Psalmen 97:1 – 97:12