God is koning
zondag 22 mei 2022 week 20

God is koning

Deze zondag is de laatste zondag die hoort bij het blok met verhalen over Mozes in Egypte.  Op deze zondag staat Psalm 97 centraal. In deze psalm komen verschillende motieven terug uit de verhalen over Mozes en God.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op God die koning is, en op de mensen die daarom juichen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die een goede koning is, en hoe je dat kunt zien.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma zondag 22 mei

Brief voor de ouders

Predikantenbrief

God is koning

Deze zondag is de laatste zondag die hoort bij het blok met verhalen over Mozes in Egypte.  Op deze zondag staat Psalm 97 centraal. In deze psalm komen verschillende motieven terug uit de verhalen over Mozes en God.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op God die koning is, en op de mensen die daarom juichen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die een goede koning is, en hoe je dat kunt zien.

Complete serie: Mozes in Egypte

In deze serie lezen we in vier zondagen het verhaal van Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. We sluiten het blok af met een psalm.