Daniël

Daniël

In deze serie staan drie verhalen over de profeet Daniël centraal.

Programma’s in deze serie

Daniël in Babel

zondag 3 augustus 2025
Daniël 1:1 – 1:20

De hand op de muur

zondag 10 augustus 2025
Daniël 5:1 – 5:20

Daniël in de leeuwenkuil

zondag 17 augustus 2025
Daniël 6:1 – 6:29