Daniël in Babel
zondag 3 augustus 2025 week 32

Daniël in Babel

Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over de profeet Daniël.

Op deze zondag staat Daniël 1:1-20 centraal: Daniël en zijn vrienden blijven trouw aan Gods regels, ook aan het hof van de koning van Babylonië.

Bij deze zondag hoort een werkvorm van De Bijbel om je oren. Via deze link vind je de afleveringen die bij deze werkvorm horen.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma zondag 3 augustus

Daniël in Babel

Op deze zondag staat Daniël 1:1-20 centraal: Daniël en zijn vrienden blijven trouw aan Gods regels, ook aan het hof van de koning van Babylonië.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Daniël en zijn vrienden, die ervoor kiezen om volgens Gods regels te eten.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Daniël, die het aandurft om te testen wat gezonder is: eten volgens Gods regels, of eten wat de koning wil.

Complete serie: Daniël

In deze serie staan drie verhalen over de profeet Daniël centraal.