Petrus ziet dat het graf leeg is
zondag 31 maart 2024 week 14

Petrus ziet dat het graf leeg is

Deze zondag is de zevende en laatste van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen.

Op deze zondag staat Johannes 20:1-10 centraal: Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. Petrus en ‘de leerling van wie Jezus veel hield’ horen van Maria dat het graf van Jezus leeg is. Ze rennen meteen naar het graf. Wanneer Petrus het graf in gaat, ziet hij de doeken liggen waar Jezus in gewikkeld was. De andere leerling gaat nu ook het graf binnen, en gelooft dat Jezus is opgestaan.

Er is ook preekinspiratie beschikbaar voor voorgangers die over de tekst willen preken die bij deze zondag hoort. In een video en geschreven tekst bespreken we de passage en belichten we één of meer thema’s uit de behandelde tekst.

Tip: ter opvolging van deze zondag kun je de zondag Jezus praat met Petrus gebruiken voor de eerstvolgende zondag.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma 31 maart

Petrus ziet dat het graf leeg is

Deze zondag is de zevende en laatste van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen. 

Op deze zondag staat Johannes 20:1-10 centraal: Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. Petrus en ‘de leerling van wie Jezus veel hield’ horen van Maria dat het graf van Jezus leeg is. Ze rennen meteen naar het graf. Wanneer Petrus het graf in gaat, ziet hij de doeken liggen waar Jezus in gewikkeld was. De andere leerling gaat nu ook het graf binnen, en gelooft dat Jezus is opgestaan.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus die naar het lege graf van Jezus rent.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Petrus die het lege graf van Jezus in gaat en de doeken ziet liggen.

Complete serie: Veertigdagentijd 2024: Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen

Voor de kinderen van de onderbouw én de bovenbouw van de kindernevendienst bieden we voor de veertigdagentijd weer 7 zondagen aan met programma’s die bij elkaar horen. In deze gratis serie zijn jij en de kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je samen wat de Bijbel over Pasen te zeggen heeft.

We gaan dit jaar samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus’ volgeling te zijn.

Scroll verder voor de uitleg en de diverse materialen ↕️