Jij bent Petrus, de rots
zondag 18 februari 2024 week 7

Jij bent Petrus, de rots

Deze zondag is de eerste van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen.

Op deze zondag staat Matteüs 16:13-23 centraal: Petrus zegt dat Jezus de messias en de Zoon van God is. Jezus zegt daarop tegen Petrus dat hij de rots is waarop de kerk gebouwd zal worden. Maar als Jezus vertelt dat Hij binnenkort moet lijden en sterven, vindt Petrus dat moeilijk te accepteren.

Er is ook preekinspiratie beschikbaar voor voorgangers die over de tekst willen preken die bij deze zondag hoort. In een video en geschreven tekst bespreken we de passage en belichten we één of meer thema’s uit de behandelde tekst.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma 18 februari

Jij bent Petrus, de rots

Deze zondag is de eerste van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen.

Op deze zondag staat Matteüs 16:13-23 centraal: Petrus zegt dat Jezus de messias en de Zoon van God is. Jezus zegt daarop tegen Petrus dat hij de rots is waarop de kerk gebouwd zal worden. Maar als Jezus vertelt dat Hij binnenkort moet lijden en sterven, vindt Petrus dat moeilijk te accepteren.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus die door Jezus een rots wordt genoemd.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Petrus die door Jezus een rots wordt genoemd, maar die het ook moeilijk vindt om te accepteren dat Jezus moet lijden.

Complete serie: Veertigdagentijd 2024: Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen

Voor de kinderen van de onderbouw én de bovenbouw van de kindernevendienst bieden we voor de veertigdagentijd weer 7 zondagen aan met programma’s die bij elkaar horen. In deze gratis serie zijn jij en de kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je samen wat de Bijbel over Pasen te zeggen heeft.

We gaan dit jaar samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus’ volgeling te zijn.

Scroll verder voor de uitleg en de diverse materialen ↕️