Ik zal U nooit in de steek laten
zondag 3 maart 2024 week 9

Ik zal U nooit in de steek laten

Deze zondag is de derde van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen.

Op deze zondag staat Matteüs 26:26-35 centraal: Jezus viert de Joodse paasmaaltijd met zijn leerlingen en deelt brood en wijn uit als teken van wat er met Hem gaat gebeuren. Na de maaltijd vertelt Hij dat de leerlingen Hem allemaal in de steek zullen laten. Petrus zegt dat hij dat nooit zal doen. Maar Jezus antwoordt dat Petrus Hem zelfs drie keer zal verloochenen, diezelfde nacht nog.

Er is ook preekinspiratie beschikbaar voor voorgangers die over de tekst willen preken die bij deze zondag hoort. In een video en geschreven tekst bespreken we de passage en belichten we één of meer thema’s uit de behandelde tekst.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma 3 maart

Ik zal U nooit in de steek laten!

Deze zondag is de derde van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen.

Op deze zondag staat Matteüs 26:26-35 centraal: Jezus viert de Joodse paasmaaltijd met zijn leerlingen en deelt brood en wijn uit als teken van wat er met Hem gaat gebeuren. Na de maaltijd vertelt Hij dat de leerlingen Hem allemaal in de steek zullen laten. Petrus zegt dat hij dat nooit zal doen. Maar Jezus antwoordt dat Petrus Hem zelfs drie keer zal verloochenen, diezelfde nacht nog.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus die na de paasmaaltijd zegt dat hij Jezus nooit in de steek zal laten.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Petrus die na de paasmaaltijd van Jezus hoort dat alle leerlingen Hem in de steek zullen laten; Petrus blijft volhouden dat hij dit nooit zal doen.

Complete serie: Veertigdagentijd 2024: Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen

Voor de kinderen van de onderbouw én de bovenbouw van de kindernevendienst bieden we voor de veertigdagentijd weer 7 zondagen aan met programma’s die bij elkaar horen. In deze gratis serie zijn jij en de kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je samen wat de Bijbel over Pasen te zeggen heeft.

We gaan dit jaar samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus’ volgeling te zijn.

Scroll verder voor de uitleg en de diverse materialen ↕️