Ik ken die man niet!
zondag 24 maart 2024 week 13

Ik ken die man niet!

Deze zondag is de zesde van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen.

Op deze zondag staat Matteüs 26:57-75 centraal: Jezus wordt bij de hogepriester verhoord en beschuldigd, en Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent.

Er is ook preekinspiratie beschikbaar voor voorgangers die over de tekst willen preken die bij deze zondag hoort. In een video en geschreven tekst bespreken we de passage en belichten we één of meer thema’s uit de behandelde tekst.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma 24 maart

Ik ken die man niet!

Deze zondag is de zesde van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen. 

Op deze zondag staat Matteüs 26:57-75 centraal: Jezus wordt bij de hogepriester verhoord en beschuldigd, en Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent.   

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus die drie keer zegt dat hij Jezus niet kent.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Petrus die drie keer zegt dat hij Jezus niet kent; wanneer de haan kraait realiseert Petrus zich dat hij Jezus in de steek gelaten heeft.

Complete serie: Veertigdagentijd 2024: Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen

Voor de kinderen van de onderbouw én de bovenbouw van de kindernevendienst bieden we voor de veertigdagentijd weer 7 zondagen aan met programma’s die bij elkaar horen. In deze gratis serie zijn jij en de kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je samen wat de Bijbel over Pasen te zeggen heeft.

We gaan dit jaar samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus’ volgeling te zijn.

Scroll verder voor de uitleg en de diverse materialen ↕️