Pinksteren en Matteüs I

Pinksteren en Matteüs I

Deze serie is een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld.

Programma’s in deze serie

Anders leven door de heilige Geest

zondag 19 mei 2024
Galaten 5:22 – 5:26

De schat in de akker en de kostbare parel

zondag 9 juni 2024
Matteüs 13:44 – 13:46

De arbeiders in de wijngaard

zondag 16 juni 2024
Matteüs 20:1 – 20:16

Het voorbeeld van de tien meisjes

zondag 23 juni 2024
Matteüs 25:1 – 25:13

Het voorbeeld van de drie dienaren

zondag 30 juni 2024
Matteüs 25:14 – 25:30