Zoek naar wijsheid
week

Zoek naar wijsheid

Op deze zondag staat Spreuken 2:1-15 centraal: het belang van wijsheid en het luisteren naar wijze lessen.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders) vind je hier.

Download title

Zoek naar wijsheid

Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit twee zogenoemde ‘Wijsheidsboeken’: de Bijbelboeken Spreuken en Hooglied. In deze boeken uit het Oude Testament staan geen verhalen over de geschiedenis van het volk van Israël, maar gaat het over hoe mensen moeten leven, en over wat belangrijk is in het leven. 

Op deze zondag staat Spreuken 2:1-15 centraal: het belang van wijsheid en het luisteren naar wijze lessen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het zoeken naar wijsheid. Je moet altijd naar wijsheid blijven zoeken alsof je zoekt naar een kostbare schat.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die wijsheid geeft. Zijn woorden geven kennis en inzicht. En wijsheid en eerbied voor God maken mensen gelukkig.

Complete serie: Wijsheid / Spreuken

In deze serie lezen we vier teksten uit het Oude Testament met wijze levenslessen: twee teksten uit het boek Spreuken, één tekst uit Hooglied waarin de liefde centraal staat, en één tekst uit Klaagliederen over verdriet en troost.