Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt?
zondag 2 april 2023 week 13

Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt?

Op deze zondag staat Matteüs 21:1-11 centraal: Jezus rijdt Jeruzalem binnen op een ezel, de mensen begroeten Hem als de lang verwachte koning, de messias.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders. Die vind je hier.

Programma 2 april

Kerkraam voor op de beamer – zesde venster open

Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt?

Op deze zondag staat Matteüs 21:1-11 centraal: Jezus rijdt Jeruzalem binnen op een ezel, de mensen begroeten Hem als de lang verwachte koning, de messias.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die als een koning op een ezel Jeruzalem binnenrijdt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de vraag die de mensen in Jeruzalem stellen die bij de intocht van Jezus zijn: ‘Wie is die man?’

Complete serie:

Complete serie: Veertigdagentijd VI: Wie? Wat? Waar!

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Onderaan deze pagina vind je aanvullende bestanden, zoals uitleg over het veertigdagenproject, preektips voor predikanten en voorgangers, het projectlied (inclusief lyrics video) en de ouder- en predikantenbrief.

NB de beamerversie(s) van het kerkraam vind je in onderstaande lijst én bij de betreffende zondagen van dit project.

NB Er is helaas geen ingezongen versie of filmpje beschikbaar van het projectlied voor Palmpasen en Pasen. In plaats daarvan kun je gebruik maken van de MP3 zonder zang. De melodie is voor alle zondagen hetzelfde.