Wees blij!
zondag 26 november 2023 week 48

Wees blij!

Op deze zondag staat Filippenzen 4:4-9 centraal: over blijdschap omdat je bij God hoort, over bidden en danken, en dat God je zijn vrede wil geven.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders) vind je hier.

Programma zondag 26 november

Wees blij!

Op deze zondag staat Filippenzen 4:4-9 centraal: over blijdschap omdat je bij God hoort, over bidden en danken, en dat God je zijn vrede wil geven.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons erop dat je blij mag zijn, omdat je bij God hoort.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de dingen die goed zijn en de vrede die God ons wil geven.

Complete serie: NT brieven I

In deze serie lezen we een vijftal teksten uit de brieven van Paulus aan Rome, Filemon en de Filippenzen.