Rachab verstopt spionnen op haar dak
zondag 3 september 2023 week 36

Rachab verstopt spionnen op haar dak

Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over Jozua en de Israëlieten die het land Kanaän binnengaan. Op deze zondag staan Jozua 2:1 en Jozua 2:6-21 centraal: Rachab verstopt twee Israëlitische spionnen op het dak van haar huis. Daarom beloven de mannen om haar en haar familie te redden. Als teken daarvan geven ze Rachab een rood touw.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders) vind je hier.

Programma zondag 3 september

Rachab verstopt spionnen op haar dak

Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over Jozua en de Israëlieten die het land Kanaän binnengaan. Op deze zondag staan Jozua 2:1 en Jozua 2:6-21 centraal: Rachab verstopt twee Israëlitische spionnen op het dak van haar huis. Daarom beloven de mannen om haar en haar familie te redden. Als teken daarvan geven ze Rachab een rood touw.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Rachab die de twee mannen verstopt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Rachab die zeker weet dat de Israëlieten niet bang hoeven te zijn, omdat hun God de macht heeft over hemel en aarde.

Complete serie: Jozua

In deze serie lezen we in drie zondagen over Jozua en de Israëlieten die het land Kanaän binnengaan. De eerste zondag staan Numeri 13:1-3 en 13:21-33 centraal, de tweede zondag lezen we Jozua 2:1 en 2:6-21. De derde zondag komt Jozua 6:1-20 aan bod.