Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome
zondag 22 oktober 2023 week 42

Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome

Op deze zondag staat Romeinen 1:1-7 centraal: aan het begin van zijn brief aan de christenen in Rome groet Paulus zijn lezers.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders) vind je hier.

Programma zondag 22 oktober

Lied: de Bijbel mp3

Lied: de Bijbel bladmuziek

Lied: de Bijbel tekst

Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome

Op deze zondag staat Romeinen 1:1-7 centraal: aan het begin van zijn brief aan de christenen in Rome groet Paulus zijn lezers.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Paulus die brieven schrijft en daarin vertelt over God.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de wens die Paulus voor zijn lezers heeft aan het begin van zijn brief: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.

Complete serie: NT brieven I

In deze serie lezen we een vijftal teksten uit de brieven van Paulus aan Rome, Filemon en de Filippenzen.