Palmzondag: 'Wie is die man?'
zondag 5 april 2020 week 15

Palmzondag: 'Wie is die man?'

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld.
Op deze zondag staat Matteüs 21:1-11 centraal: Jezus komt Jeruzalem binnen als de nieuwe koning waar de Joden al heel lang naar uitkijken.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders en het projectlied) vind je hier.

Programma zondag 5 april

Palmzondag: ‘Wie is die man?’

Op deze zondag staat Matteüs 21:1-11 centraal: Jezus komt Jeruzalem binnen als de nieuwe koning waar de Joden al heel lang naar uitkijken.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het karakter van de koning: Jezus is een vriendelijke koning.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de vraag die de mensen in de stad zichzelf stellen: Wie is Jezus?

Complete serie: Veertigdagentijd en Pasen III: Tussen hemel en aarde

In deze veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld in onder andere zijn Bergrede. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.

Het project bestaat dit jaar uit een 3D-berg. Op deze berg volgen de kinderen Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen. Elke zondag komt er een voorwerp bij dat bij het thema van die zondag hoort. Ook is er een projectlied beschikbaar.

Mocht je niet meedoen met het hele project, dan is het in principe ook mogelijk om de verwerkingen los te gebruiken of het aan de slag te gaan met het gewone materiaal.