Onze vader
zondag 22 maart 2020 week 13

Onze vader

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld.
Op deze zondag staat Matteüs 6:9-13 centraal. Jezus vertelt zijn leerlingen hoe ze moeten bidden en leert hun het gebed dat wij kennen als het ‘Onzevader’.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders en het projectlied) vind je hier.

Programma zondag 22 maart

Onze Vader

Op deze zondag staat Matteüs 6:9-13 centraal. Jezus vertelt zijn leerlingen hoe ze moeten bidden en leert hun het gebed dat wij kennen als het ‘Onzevader’: een gebed dat helpt om Gods nieuwe wereld centraal te stellen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de vraag of God zijn nieuwe wereld wil laten komen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de vraag of Gods wil niet alleen in de hemel, maar ook op aarde gedaan mag worden.

Complete serie: Veertigdagentijd en Pasen III: Tussen hemel en aarde

In deze veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld in onder andere zijn Bergrede. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.

Het project bestaat dit jaar uit een 3D-berg. Op deze berg volgen de kinderen Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen. Elke zondag komt er een voorwerp bij dat bij het thema van die zondag hoort. Ook is er een projectlied beschikbaar.

Mocht je niet meedoen met het hele project, dan is het in principe ook mogelijk om de verwerkingen los te gebruiken of het aan de slag te gaan met het gewone materiaal.