Luister goed!
zondag 9 juli 2023 week 28

Luister goed!

Deze zondag is de tweede van een blok met drie bijzondere teksten die horen bij de reis van de Israëlieten door de woestijn.
Op deze zondag staat Deuteronomium 6:1-12 centraal: De Israëlieten moeten goed luisteren, want Mozes geeft ze belangrijke regels mee.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders) vind je hier.

Programma zondag 9 juli

Luister goed!

Deze zondag is de tweede van een blok met drie bijzondere teksten die horen bij de reis van de Israëlieten door de woestijn.

Op deze zondag staat Deuteronomium 6:1-12 centraal: De Israëlieten moeten goed luisteren, want Mozes geeft ze belangrijke regels mee. Bij deze Bijbeltekst hoort de centrale geloofsbelijdenis uit het Jodendom dat God de enige God is.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Mozes die zegt dat de Israëlieten deze regels altijd moeten blijven herhalen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Mozes die zegt dat de Heer, onze God, de enige God is, en dat de Israëlieten van hem moeten houden met heel hun hart, heel hun ziel en al hun kracht.

Complete serie: Mozes in de woestijn II

De vier zondagen in deze serie gaan over de zegen die God aan de Israëlieten belooft, en over de keuze die Hij aan hen biedt: willen ze echt leven als zijn volk?