Laat zien wie je echt bent
zondag 8 maart 2020 week 11

Laat zien wie je echt bent

Op deze zondag staat Matteüs 5:13-16 centraal: Jezus legt uit dat je zijn leerlingen herkent aan hoe ze leven. Hij gebruikt daar twee beelden voor: zout en een lamp.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders en het projectlied) vind je hier.

Programma zondag 5 maart

Laat zien wie je echt bent

Op deze zondag staat Matteüs 5:13-16 centraal: Jezus legt uit dat je zijn leerlingen herkent aan hoe ze leven. Hij gebruikt daar twee beelden voor: zout en een lamp.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die zegt dat zijn leerlingen het zout in de wereld zijn.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus die zegt dat zijn leerlingen het licht in de wereld zijn.

Complete serie: Veertigdagentijd en Pasen III: Tussen hemel en aarde

In deze veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld in onder andere zijn Bergrede. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.

Het project bestaat dit jaar uit een 3D-berg. Op deze berg volgen de kinderen Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen. Elke zondag komt er een voorwerp bij dat bij het thema van die zondag hoort. Ook is er een projectlied beschikbaar.

Mocht je niet meedoen met het hele project, dan is het in principe ook mogelijk om de verwerkingen los te gebruiken of het aan de slag te gaan met het gewone materiaal.