Johannes ziet Jezus en schrijft brieven
zondag 16 november 2025 week 47

Johannes ziet Jezus en schrijft brieven

Op deze zondag staat Openbaring 1:12-2:7 centraal: de verschijning van Jezus aan het begin van het eerste visioen van Johannes, en aansluitend de brief die hij (als deel van dit visioen) schrijft aan de christenen in Efeze.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders) vind je hier.

Programma zondag 16 november

Johannes ziet Jezus en schrijft brieven

Deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit de Openbaring van Johannes.

Op deze zondag staat Openbaring 1:12-2:7 centraal: de verschijning van Jezus aan het begin van het eerste visioen van Johannes, en aansluitend de brief die hij (als deel van dit visioen) schrijft aan de christenen in Efeze.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op wat Johannes aan de christenen in Efeze door wil geven: blijf dicht bij Jezus leven.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de boom van het leven waar Johannes in de brief aan de christenen in Efeze over schrijft. Deze boom wordt ook aan het begin van Genesis en aan het eind van Openbaring genoemd.

Complete serie: Openbaring

In deze serie lezen we drie teksten uit de Openbaring van Johannes.