Jezus zegent de kinderen
zondag 2 oktober 2022 week 41

Jezus zegent de kinderen

Vandaag staat Marcus 10:13-16 centraal: Jezus zegent kinderen, en hij zegt dat je als een kind moet openstaan voor Gods nieuwe wereld (zijn koninkrijk).

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders) vind je hier.

Programma zondag 2 oktober

Jezus zegent de kinderen

Deze zondag is de eerste zondag van een derde blok met verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek Marcus is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij. 

Vandaag staat Marcus 10:13-16 centraal: Jezus zegent kinderen, en hij zegt dat je als een kind moet openstaan voor Gods nieuwe wereld (zijn koninkrijk).

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons in deze reeks steeds op Jezus zelf. Vandaag staat Jezus centraal die de kinderen zegent.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons steeds op andere mensen die in de verhalen een rol spelen. Vandaag gaat het erom dat kinderen een voorbeeld zijn voor hoe je bij Gods nieuwe wereld kunt horen.

Complete serie: Marcus III

Deze serie is de derde serie met verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek Marcus is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij.