Hij is opgestaan, het is echt waar!
zondag 9 april 2023 week 14

Hij is opgestaan, het is echt waar!

Op deze zondag staat Lucas 24:13-35 centraal: nadat Jezus is gestorven en begraven, zijn twee van zijn leerlingen onderweg naar Emmaüs. Ze praten met elkaar over alles wat er gebeurd is en de vragen die ze daarbij hebben. Dan komt Jezus bij hen lopen. De leerlingen herkennen Hem wanneer Hij het brood breekt en met hen deelt.

 

 

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders. Die vind je hier.

Programma 9 april

Kerkraam voor op de beamer – laatste venster open

Hij is opgestaan, het is echt waar!

Op deze zondag staat Lucas 24:13-35 centraal: nadat Jezus is gestorven en begraven, zijn twee van zijn leerlingen onderweg naar Emmaüs. Ze praten met elkaar over alles wat er gebeurd is en de vragen die ze daarbij hebben. Dan komt Jezus bij hen lopen. De leerlingen herkennen Hem wanneer Hij het brood breekt en met hen deelt.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het moment dat de leerlingen Jezus herkennen: wanneer Hij het brood breekt en met hen deelt. 

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus die met de leerlingen meeloopt, uitleg aan hen geeft en het brood met hen deelt. Uiteindelijk herkennen ze Jezus als de opgestane Heer.

Complete serie:

Complete serie: Veertigdagentijd VI: Wie? Wat? Waar!

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Onderaan deze pagina vind je aanvullende bestanden, zoals uitleg over het veertigdagenproject, preektips voor predikanten en voorgangers, het projectlied (inclusief lyrics video) en de ouder- en predikantenbrief.

NB de beamerversie(s) van het kerkraam vind je in onderstaande lijst én bij de betreffende zondagen van dit project.

NB Er is helaas geen ingezongen versie of filmpje beschikbaar van het projectlied voor Palmpasen en Pasen. In plaats daarvan kun je gebruik maken van de MP3 zonder zang. De melodie is voor alle zondagen hetzelfde.