Hij is opgestaan, het is echt waar!
zondag 9 april 2023 week 14

Hij is opgestaan, het is echt waar!

Op deze zondag staat Lucas 24:13-35 centraal: nadat Jezus is gestorven en begraven, zijn twee van zijn leerlingen onderweg naar Emmaüs. Ze praten met elkaar over alles wat er gebeurd is en de vragen die ze daarbij hebben. Dan komt Jezus bij hen lopen. De leerlingen herkennen Hem wanneer Hij het brood breekt en met hen deelt.

Let op! Het programma zal vanaf ca. 2 februari beschikbaar zijn! 

 

 

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma 9 april – volgt ca. 2 februari

Hij is opgestaan, het is echt waar!

Op deze zondag staat Lucas 24:13-35 centraal: nadat Jezus is gestorven en begraven, zijn twee van zijn leerlingen onderweg naar Emmaüs. Ze praten met elkaar over alles wat er gebeurd is en de vragen die ze daarbij hebben. Dan komt Jezus bij hen lopen. De leerlingen herkennen Hem wanneer Hij het brood breekt en met hen deelt.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het moment dat de leerlingen Jezus herkennen: wanneer Hij het brood breekt en met hen deelt. 

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus die met de leerlingen meeloopt, uitleg aan hen geeft en het brood met hen deelt. Uiteindelijk herkennen ze Jezus als de opgestane Heer.

Complete serie: Veertigdagentijd VI: Wie? Wat? Waar!

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Onderaan deze pagina vind je een document met meer uitleg over het veertigdagenproject.

Let op: We zijn momenteel nog bezig met het ontwikkelen van de veertigdagenprogramma’s. Inmiddels zijn de eerste vier programma’s beschikbaar. De overige programma’s en het projectlied zullen begin februari worden toegevoegd.