Jezus is in Nazaret
zondag 15 januari 2023 week 3

Jezus is in Nazaret

Dit is de derde van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. Jezus groeit op en begint aan zijn werk in Galilea.

Lucas 4:14-22 staat centraal: Jezus leest in de synagoge van Nazaret een tekst uit het Bijbelboek Jesaja voor. Hij zegt dat die tekst op dat moment werkelijkheid is geworden.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders) vind je hier.

Programma zondag 15 januari

Jezus is in Nazaret

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. Deze verhalen vertellen hoe Jezus opgroeit en begint aan zijn werk in Galilea.

Op deze zondag staat Lucas 4:14-22 centraal: Jezus leest in de synagoge van Nazaret een tekst uit het Bijbelboek Jesaja voor. Hij zegt dat die tekst op dat moment werkelijkheid is geworden.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die door God is gestuurd om mensen die het moeilijk hebben, te helpen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus’ uitspraak dat de woorden uit het Bijbelboek Jesaja werkelijkheid zijn geworden.

Complete serie: Lucas I

In deze serie lezen we vier zondagen lang verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. Deze verhalen vertellen hoe Jezus opgroeit en begint aan zijn werk in Galilea.