Jezus is de goede herder
zondag 24 augustus 2025 week 35

Jezus is de goede herder

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over de relatie tussen Jezus en de gelovigen. We lezen over de band die Jezus heeft met Marta, Maria en Lazarus, en over zijn verbondenheid met alle leerlingen. En we horen over Jezus die als een herder voor zijn volgelingen zorgt en van Petrus hetzelfde vraagt.

Op deze zondag staat Johannes 10:11-16 centraal: Jezus zegt dat Hij de goede herder is.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma zondag 24 augustus

Jezus is de goede herder

Op deze zondag staat Johannes 10:11-16 centraal: Jezus zegt dat Hij de goede herder is.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de uitspraak van Jezus ‘Ik ben de goede herder.’

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons erop dat Jezus de mensen kent en dat zij op hun beurt Hem ook mogen kennen.

Complete serie: Johannes III

We lezen over de band die Jezus heeft met Marta, Maria en Lazarus, en over zijn verbondenheid met alle leerlingen. En we horen over Jezus die als een herder voor zijn volgelingen zorgt en van Petrus hetzelfde vraagt.