Jezus en Nikodemus
zondag 19 januari 2025 week 4

Jezus en Nikodemus

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit de eerste hoofdstukken van het evangelie van Johannes over geloven en begrijpen wie Jezus is.

Op deze zondag staat Johannes 3:1-13 centraal: Jezus spreekt met Nikodemus.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma zondag 19 januari

Jezus en Nikodemus

Op deze zondag staat Johannes 3:1-13 centraal: Jezus spreekt met Nikodemus.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de farizeeër Nikodemus die met Jezus gaat praten.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons erop dat je door de heilige Geest opnieuw geboren wordt en bij Gods nieuwe wereld mag horen.

Complete serie: Johannes I

In deze serie lezen we vier verhalen uit de eerste hoofdstukken van het evangelie van Johannes over geloven en begrijpen wie Jezus is.