Jezus en de Sabbat
zondag 4 juni 2023 week 23

Jezus en de Sabbat

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie. In deze verhalen lees je over ontmoetingen engesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.

Lucas 6:1-11 staat centraal: Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over de sabbat.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders) vind je hier.

Programma zondag 4 juni

Lied ‘Deze dag’ uit de Samenleesbijbel

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Jezus en de sabbat

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie. In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.

Op deze zondag staat Lucas 6:1-11 centraal: Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over wat je wel en niet mag doen op sabbat.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die aan de wetsleraren vraagt of je op sabbat iets goeds mag doen.

Voor kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus die zegt dat hij de Mensenzoon is, die bepaalt wat je op sabbat mag doen.

Complete serie: Lucas II

Deze serie is een blok van vier verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie. In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.