Jakob en Esau
zondag 10 juli 2022 week 29

Jakob en Esau

Op deze zondag staat Genesis 25:19-34 centraal: de geboorte van Jakob en Esau.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders) vind je hier.

Programma zondag 10 juli

Jakob en Esau

Deze zondag is de eerste van een blok met vijf teksten over Jakob. Jakob is de zoon van Isaak en Rebekka, en de kleinzoon van Abraham en Sara. Hij is de derde stamvader van het volk van Israël.

Op deze zondag staat Genesis 25:19-34 centraal: de geboorte van Jakob en Esau.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op God die kiest voor de jongste zoon. Dat is bijzonder, omdat eigenlijk de oudste zoon het belangrijkst was.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Esau die andere dingen belangrijker vindt dan zijn rechten als oudste zoon. Hij kijkt alleen naar het nu, en niet naar de toekomst.

Complete serie: Jakob

Deze serie volgt op de serie over Abraham, Sara en Isaak: Abrahams kleinzoon Jakob leert met vallen en opstaan wat Gods belofte voor hem inhoudt.