Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt?
zondag 19 maart 2023 week 11

Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt?

Op deze zondag staat Johannes 6:25-51 centraal: Jezus legt aan de mensen uit dat Hij het hemelse brood is.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders. Die vind je hier.

Programma 19 maart

Kerkraam voor op de beamer – vierde venster open

Hoe kan Hij zeggen dat Hij de zonden van mensen vergeeft?

Op deze zondag staat Johannes 6:25-51 centraal: Jezus legt aan de mensen uit dat Hij het hemelse brood is.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die zichzelf vergelijkt met brood uit de hemel: zoals we door brood leven ontvangen, zo ontvangen we door Jezus eeuwig leven.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op wat het betekent dat Jezus zichzelf het hemelse brood noemt: Hij komt bij God vandaan en door zijn sterven krijgen de mensen eeuwig leven.  

Complete serie:

Complete serie: Veertigdagentijd VI: Wie? Wat? Waar!

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Onderaan deze pagina vind je aanvullende bestanden, zoals uitleg over het veertigdagenproject, preektips voor predikanten en voorgangers, het projectlied (inclusief lyrics video) en de ouder- en predikantenbrief.

NB de beamerversie(s) van het kerkraam vind je in onderstaande lijst én bij de betreffende zondagen van dit project.

NB Er is helaas geen ingezongen versie of filmpje beschikbaar van het projectlied voor Palmpasen en Pasen. In plaats daarvan kun je gebruik maken van de MP3 zonder zang. De melodie is voor alle zondagen hetzelfde.