Hij is toch die timmerman?
zondag 26 februari 2023 week 8

Hij is toch die timmerman?

Op deze zondag staat Marcus 6:1-6 centraal: Jezus geeft uitleg over God, doet wonderen en geneest mensen; de mensen uit de stad van zijn familie vragen zich af hoe het kan dat Jezus die toch één van hen is deze bijzondere dingen doet.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders en het projectlied. Die vind je hier.

Programma 26 februari

Kerkraam voor op de beamer – vensters dicht

Kerkraam voor op de beamer – eerste venster open

Hij is toch die timmerman?

Op deze zondag staat Marcus 6:1-6 centraal: Jezus geeft uitleg over God, doet wonderen en geneest mensen; de mensen uit de stad van zijn familie vragen zich af hoe het kan dat Jezus die toch één van hen is deze bijzondere dingen doet.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die uitleg over God geeft, wonderen doet en mensen geneest.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de vraag van de mensen uit de stad van Jezus’ familie hoe het kan dat Jezus die één van hen is zo wijs is en wonderen doet.

Complete serie:

Complete serie: Veertigdagentijd VI: Wie? Wat? Waar!

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Onderaan deze pagina vind je aanvullende bestanden, zoals uitleg over het veertigdagenproject, preektips voor predikanten en voorgangers, het projectlied (inclusief lyrics video) en de ouder- en predikantenbrief.

NB de beamerversie(s) van het kerkraam vind je in onderstaande lijst én bij de betreffende zondagen van dit project.

NB Er is helaas geen ingezongen versie of filmpje beschikbaar van het projectlied voor Palmpasen en Pasen. In plaats daarvan kun je gebruik maken van de MP3 zonder zang. De melodie is voor alle zondagen hetzelfde.