God redt iedereen die gelooft
zondag 29 oktober 2023 week 43

God redt iedereen die gelooft

Deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome.

Op deze zondag staat Romeinen 3:21-31 centraal: Paulus schrijft dat God mensen wil redden, door Jezus Christus. Mensen worden niet gered door zich aan de wet te houden, maar door te geloven.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders) vind je hier.

Programma zondag 29 oktober

God redt iedereen die gelooft

Deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome.

Op deze zondag staat Romeinen 3:21-31 centraal: Paulus schrijft dat God mensen wil redden, door Jezus Christus. Mensen worden niet gered door zich aan de wet te houden, maar door te geloven.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op God die de mensen wil redden, door Jezus.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de relatie tussen geloven en het naleven van de wet.

Complete serie: NT brieven I

In deze serie lezen we een vijftal teksten uit de brieven van Paulus aan Rome, Filemon en de Filippenzen.