Een arme weduwe geeft geld
zondag 23 oktober 2022 week 44

Een arme weduwe geeft geld

Vandaag staat Marcus 12:41-44 centraal: een arme vrouw geeft meer geld aan de tempel dan ze kan missen.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders) vind je hier.

Programma zondag 23 oktober

Een arme weduwe geeft geld

Deze zondag is de vierde zondag van het derde blok met verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek Marcus is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij. Vandaag staat Marcus 12:41-44 centraal: een arme vrouw geeft meer geld aan de tempel dan ze kan missen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons in deze reeks steeds op Jezus zelf. Vandaag gaat het over Jezus die anders naar de waarde van dingen kijkt dan de mensen om hem heen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons steeds op andere mensen die in de verhalen een rol spelen. Vandaag gaat het om de weduwe die al haar geld aan de tempel geeft.

Complete serie: Marcus III

Deze serie is de derde serie met verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek Marcus is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij.