De uitzending van de leerlingen
zondag 19 april 2020 week 17

De uitzending van de leerlingen

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld.

Op deze zondag staat Matteüs 28:16-20 centraal: Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit om over hem te vertellen, zodat iedereen zijn leerling kan worden.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen.
Extra losse bestanden (zoals brieven voor predikanten of ouders en het projectlied) vind je hier.

Programma

De uitzending van de leerlingen

Op deze zondag staat Matteüs 28:16-20 centraal: Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit om over hem te vertellen, zodat iedereen zijn leerling kan worden.

Voor de kinderen van 4-8 jaar en 8-12 jaar richten we ons op de leerlingen die na Pasen vanaf de berg in Galilea door Jezus de wereld in gestuurd worden. Jezus belooft hun dat hij altijd bij hen zal zijn, totdat de nieuwe wereld komt.

Complete serie: Veertigdagentijd en Pasen III: Tussen hemel en aarde

In deze veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld in onder andere zijn Bergrede. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.

Het project bestaat dit jaar uit een 3D-berg. Op deze berg volgen de kinderen Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen. Elke zondag komt er een voorwerp bij dat bij het thema van die zondag hoort. Ook is er een projectlied beschikbaar.

Mocht je niet meedoen met het hele project, dan is het in principe ook mogelijk om de verwerkingen los te gebruiken of het aan de slag te gaan met het gewone materiaal.