De geboorte van Johannes, en Zacharias zingt een lied
zondag 24 december 2023 week 51

De geboorte van Johannes, en Zacharias zingt een lied

Deze zondag is de vierde van een blok met zes verhalen voor de tijd van Advent en Kerst. We lezen over het nieuwe begin dat God maakt met de komst van Johannes en Jezus.

Op deze zondag staat Lucas 1:57-80 centraal: Johannes wordt geboren. Nadat Elisabet en Zacharias hem zijn naam hebben gegeven, kan Zacharias weer praten en dankt hij God in een lied.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma zondag 24 december

De geboorte van Johannes, en Zacharias zingt een lied

Deze zondag is de vierde van een blok met zes verhalen voor de tijd van Advent en Kerst. We lezen over het nieuwe begin dat God maakt met de komst van Johannes en Jezus.

Op deze zondag staat Lucas 1:57-80 centraal: Johannes wordt geboren. Nadat Elisabet en Zacharias hem zijn naam hebben gegeven, kan Zacharias weer praten en dankt hij God in een lied.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de geboorte van Johannes en op de naam die hij krijgt. De naam Johannes betekent ‘God is goed voor ons’ of ‘God is vol liefde’.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we
ons op het lied waarmee Zacharias God dankt voor de geboorte van Johannes en voor het nieuwe begin dat God maakt. Want Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van Jezus, de redder, het hemelse licht dat vrede brengt.

Complete serie: Advent en Kerst 2023: Een nieuw begin

Voor de kinderen van de onderbouw én de bovenbouw van de kindernevendienst bieden we weer 5 zondagen aan met programma’s die bij elkaar horen. In deze gratis serie zijn jij en de kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je samen wat de Bijbel over kerst te zeggen heeft.

Alle verhalen komen dit jaar uit het evangelie volgens Lucas. Van de aankondiging van de geboorte van Johannes tot aan de geboorte van Jezus. Bij elk verhaal ontdek je weer: God maakt een nieuw begin!

Hieronder vind je het projectlied, informatie voor ouders en predikanten, meer beamermateriaal en een powerpointslide voor een collecte voor Sri Lanka.