De geboorte van Johannes aangekondigd
zondag 3 december 2023 week 49

De geboorte van Johannes aangekondigd

Deze zondag is de eerste van een blok met zes verhalen voor de tijd van Advent en Kerst. We lezen over het nieuwe begin dat God maakt met de komst van Johannes en Jezus.

Op deze zondag staat Lucas 1:5-25 centraal: de priester Zacharias krijgt een bijzondere boodschap. Hij en zijn vrouw Elisabet
zijn al oud, maar toch zullen zij een kind krijgen: Johannes. Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van de Heer, van Jezus.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma zondag 3 december

De geboorte van Johannes aangekondigd

Deze zondag is de eerste van een blok met zes verhalen voor de tijd van Advent en Kerst. We lezen over het nieuwe begin dat God maakt met de komst van Johannes en Jezus.

Op deze zondag staat Lucas 1:5-25 centraal: de priester Zacharias krijgt een bijzondere boodschap. Hij en zijn vrouw Elisabet
zijn al oud, maar toch zullen zij een kind krijgen: Johannes. Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van de Heer, van Jezus.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op wat de engel Gabriël tegen Zacharias zegt: de geboorte van Johannes zal veel mensen blij maken.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de belangrijke taak die Johannes zal hebben bij het nieuwe begin dat God maakt: Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van Gods Zoon.

Complete serie: Advent en Kerst 2023: Een nieuw begin

Voor de kinderen van de onderbouw én de bovenbouw van de kindernevendienst bieden we weer 5 zondagen aan met programma’s die bij elkaar horen. In deze gratis serie zijn jij en de kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je samen wat de Bijbel over kerst te zeggen heeft.

Alle verhalen komen dit jaar uit het evangelie volgens Lucas. Van de aankondiging van de geboorte van Johannes tot aan de geboorte van Jezus. Bij elk verhaal ontdek je weer: God maakt een nieuw begin!

Hieronder vind je het projectlied, informatie voor ouders en predikanten, meer beamermateriaal en een powerpointslide voor een collecte voor Sri Lanka.