De geboorte van Jezus aangekondigd
zondag 10 december 2023 week 49

De geboorte van Jezus aangekondigd

Deze zondag is de tweede van een blok met zes verhalen voor de tijd van Advent en Kerst. We lezen over het nieuwe begin dat God maakt met de komst van Johannes en Jezus.

Op deze zondag staat Lucas 1:26-38 centraal: Maria krijgt een bijzondere boodschap. Ze zal een kind krijgen: Jezus. Hij zal heel belangrijk zijn en Hij zal Zoon van God genoemd worden.

 

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma zondag 10 december

De geboorte van Jezus aangekondigd

Deze zondag is de tweede van een blok met zes verhalen voor de tijd van Advent en Kerst. We lezen over het nieuwe begin dat God maakt met de komst van Johannes en Jezus.

Op deze zondag staat Lucas 1:26-38 centraal: Maria krijgt een bijzondere boodschap. Ze zal een kind krijgen: Jezus. Hij zal heel belangrijk zijn en Hij zal Zoon van God genoemd worden.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op wat de engel Gabriël tegen Maria zegt: God heeft haar uitgekozen voor iets moois.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Maria die zegt dat ze God wil dienen. Daarmee speelt Maria een belangrijke rol bij het nieuwe begin dat God maakt.

Complete serie: Advent en Kerst 2023: Een nieuw begin

Voor de kinderen van de onderbouw én de bovenbouw van de kindernevendienst bieden we weer 5 zondagen aan met programma’s die bij elkaar horen. In deze gratis serie zijn jij en de kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je samen wat de Bijbel over kerst te zeggen heeft.

Alle verhalen komen dit jaar uit het evangelie volgens Lucas. Van de aankondiging van de geboorte van Johannes tot aan de geboorte van Jezus. Bij elk verhaal ontdek je weer: God maakt een nieuw begin!

Hieronder vind je het projectlied, informatie voor ouders en predikanten, meer beamermateriaal en een powerpointslide voor een collecte voor Sri Lanka.