Anders leven door de heilige Geest
zondag 19 mei 2024 week 21

Anders leven door de heilige Geest

Deze zondag is de eerste van een aantal teksten uit de brieven van het Nieuwe Testament die we door het jaar heen lezen.

Op deze zondag staat Galaten 5:22-26 centraal: een tekst die laat zien hoe een leven eruitziet waarin mensen zich laten leiden door de heilige Geest.

Download hier het volledige programma

Download hier het volledige programma met de voorbereiding, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. In deze download zitten nog niet de extra losse bestanden, zoals brieven voor predikanten of ouders.

Programma zondag 19 mei

Anders leven door de heilige Geest

Deze zondag is de eerste van een aantal teksten uit de brieven van het Nieuwe Testament die we door het jaar heen lezen.

Op deze zondag staat Galaten 5:22-26 centraal: een tekst die laat zien hoe een leven eruitziet waarin mensen zich laten leiden door de heilige Geest.

Complete serie: Pinksteren en Matteüs I

Deze serie is een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld.