Hoofdinhoud

7 juni 2022

‘Kinderen gaan Bijbelverhalen beter begrijpen als ze zich kunnen verplaatsen in de tijd waar het verhaal over gaat. In Bijbel Basics worden die verhalen vaak verteld vanuit de belevingswereld van een kind van toen. Daardoor worden ze heel herkenbaar voor kinderen van nu!’

Aan het woord is Wilma Troost. Ze is kerkelijk werker voor het kinderwerk in de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle. Ze is getrouwd, moeder van drie kinderen en werkte eerder in het basisonderwijs. Samen met meer dan 150 ouders organiseert zij de activiteiten voor de ruim 1.000 kinderen (!) in deze kerk. Ze heeft als kinderwerker ervaring met kinderen in alle leeftijdsgroepen en doet nu vooral de coördinatie. 

De kinderwerkers gebruiken de kindernevendienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Ze merken hoe goed het werkt dat in deze methode de verhalen voor de jongsten vaak vanuit kinderperspectief verteld worden. Ook de originele verwerkingsvormen, de inspirerende invalshoeken en de proefjes worden gewaardeerd: ‘Het blijft allemaal beter hangen bij de kinderen.’ 

Voeten wassen 

Soms maken Wilma en haar collega’s kostbare momenten mee tijdens de kindernevendienst. ‘Toen ik het verhaal van Noach vertelde, zagen de kinderen ineens ook zelf écht een regenboog in de lucht staan. Een van de kinderen riep spontaan: “Kijk, God ziet ons ook!” 

In een andere groep heeft een leidster een keer de voeten van alle kinderen gewassen bij het verhaal van Witte Donderdag. Ook dat was een onvergetelijke ervaring.  
Er zijn kinderwerkers die sommige Bijbelverhalen die Bijbel Basics aan de orde stelt, te moeilijk vinden. Wilma denkt daar anders over: ‘Er zijn nu vier complete jaargangen klaar met in totaal 217 Bijbelverhalen. Gelukkig komen niet alleen de bekende Bijbelverhalen aan bod, maar ook de minder voor de hand liggende. We moeten lastige verhalen niet altijd omzeilen bij onze kinderen. Laten we ze liever helpen om ook in die moeilijke verhalen de hoop te ontdekken en de liefde van God te gaan zien!’ 

Magisch denken 

Het Bijbel Basics paasproject van afgelopen voorjaar beviel uitstekend. ‘De kijktafel werkte heel goed om toe te leven naar Pasen. We hebben ‘m voorin de kerk in etappes opgebouwd.’ Ook over het kleien (om een kandelaar te maken), het boekje voor thuis en het gezelschapsspel kreeg Wilma positieve reacties.  

Pasen – de opstanding van Jezus – is een ongelooflijk verhaal. Wilma: ‘Jonge kinderen kunnen dat onvoorwaardelijk geloven. God is zo machtig, Hij kan alles! Ze twijfelen er niet aan, omdat ze nog magisch denken. Daarmee bedoel ik dat ze een open wereldbeeld hebben: alles is nog mogelijk. Oudere kinderen reageren anders. Dan is het juist mooi als ze kritische vragen stellen en durven twijfelen. Dat daagt jou als kinderleider ook uit om eerlijk te zijn. Jij begrijpt het misschien ook niet en je bent net als zij onder de indruk van dit wonder. Juist als het om geloof gaat is het niet te bewijzen. Anders zou het wetenschap zijn.’   

Laten we kinderen helpen om ook in moeilijke Bijbelverhalen hoop te ontdekken en de liefde van God te zien’Wilma troost

Fris en veelzijdig 

Wilma is blij met Bijbel Basics: ‘Het materiaal is kant en klaar, up-to-date, fris en vernieuwend, er wordt veel informatie bij gegeven, er zitten mooie lijnen in en er is veel keuze: er zijn meer dan 200 Bijbelverhalen en diverse verwerkingsvormen, ook voor kinderen die niet van knutselen houden.’ Ze komt met drie tips voor de makers van Bijbel Basics: ‘Allereerst: voor een grote kerk als de onze is het fijn als een groot Bijbel Basics project eerder beschikbaar is, of als tenminste het thema bekend is. Want wij beginnen al vóór de zomervakantie met de voorbereidingen voor Kerst. Mijn tweede wens is: laat “thuis” en “kerk” nog hechter samen-op gaan, bijvoorbeeld door spelletjes, vragen of stellingen voor thuis mee te geven. En mijn derde wens gaat over het projectlied (bij de grote projecten, PS): geef daar ook een alternatief; het projectlied spreekt ons meestal niet zo aan.’ 

Hoop en liefde  

Wat motiveert Wilma bij haar werk met de kinderen? ‘Dat ik een heerlijke boodschap van hoop en liefde delen mag met de volgende generatie! Wat mij ook enorm inspireert is de wijsheid van de kinderen zélf. Ik leer ook van hen. Ze hebben boeiende inzichten en gedachten, ze houden onvoorwaardelijk van Jezus en vertrouwen Hem.’